Chính sách bảo mật

tumysphumy.net luôn tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật tất cả các thông tin mang tính chất riêng tư của khách hàng. Trong phần dưới đây, chúng tôi xin đưa ra bản Chính sách bảo mật thông tin với những cam kết mà chúng tôi đã thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi riêng tư.

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của tumysphumy.net

Chính sách Bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong những trường hợp nhất định) tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách này cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, Chính sách Bảo mật sẽ giải thích các lựa chọn của bạn liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và xây dựng lòng tin của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ sử dụng tên của bạn và các thông tin khác liên quan đến bạn theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

tumysphumy.net sẽ giữ thông tin của bạn trong thời gian dài theo yêu cầu của pháp luật hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác. Bạn có thể truy cập trang web và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Vào thời điểm đó, bạn đang ẩn danh và chúng tôi không thể biết bạn là ai nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản của mình.

tumysphumy.net thu nhập đầy đủ thông tin khách hàng:

tumysphumy.net sẽ thu thập nhiều thông tin khác nhau từ bạn khi bạn muốn đặt hàng trên web. Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn cho quá trình mua hàng và cho các thông báo tiếp theo, và để cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không giới hạn thông tin cá nhân: chức danh, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, fax, chi tiết thanh toán, chi tiết thẻ hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin được yêu cầu thông qua trang web và theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng cho bạn (ví dụ: chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp).

Chi tiết đơn đặt hàng của bạn được chúng tôi lưu giữ, nhưng vì lý do bảo mật, chúng tôi không thể công bố công khai. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập thông tin bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên web. Tại đây, bạn sẽ thấy chi tiết đơn đặt hàng của mình, các sản phẩm đã nhận và đã gửi cũng như chi tiết email, ngân hàng và bản tin mà bạn đã đặt để theo dõi lâu dài. Bạn cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân của mình và không tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc sử dụng sai mật khẩu nếu đây không phải là lỗi của chúng tôi.

Một số điều lệ khác về thông tin cá nhân:

tumysphumy.net có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường. Thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được sử dụng để thống kê. Bạn có thể từ chối tham gia bất cứ lúc nào. Bất kỳ phản hồi nào cho các cuộc khảo sát hoặc thăm dò ý kiến ​​mà chúng tôi cần bạn thực hiện sẽ không được chuyển cho bên thứ ba. Điều duy nhất được yêu cầu là tiết lộ email của bạn nếu bạn muốn tham gia. Các câu trả lời sẽ được lưu riêng biệt với email của bạn.

Bạn sẽ nhận được thông tin về chúng tôi, về trang web, các trang web khác, sản phẩm, bán hàng, bản tin, bất cứ điều gì liên quan đến các công ty trong nhóm hoặc các đối tác kinh doanh. Nếu bạn không muốn nhận những thông báo này, vui lòng nhấp vào liên kết chọn không tham gia trong bất kỳ email nào chúng tôi gửi cho bạn. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được hướng dẫn của bạn, chúng tôi sẽ ngừng gửi thông tin. Nếu nó không rõ ràng, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục ẩn danh dữ liệu người dùng trên trang web và sử dụng dữ liệu đó cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm xác định vị trí của người dùng và sử dụng các khía cạnh nhất định của trang web hoặc liên kết có trong email. cho người dùng và cung cấp dữ liệu ẩn danh đó cho nhà xuất bản bên thứ ba. Tuy nhiên, dữ liệu này không thể nhận dạng cá nhân.

Đối tác từ bên thứ ba và các liên kết:

Chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn cho các công ty khác trong nhóm. Chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn cho các đại lý và nhà thầu phụ trong khuôn khổ Chính sách Bảo mật này. Ví dụ: chúng tôi sẽ hỗ trợ bên thứ ba giao hàng, nhận thanh toán, phân tích dữ liệu, tiếp thị và dịch vụ khách hàng. Chúng tôi có thể trao đổi thông tin với các bên thứ ba nhằm mục đích ngăn ngừa gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng. Chúng tôi có thể chuyển cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi bán toàn bộ công ty hoặc chỉ một phần.

Đây chính là một phần của Chính sách Bảo mật, chúng tôi không bán hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước trừ khi điều này là cần thiết đối với các điều khoản của Chính sách Bảo mật hoặc chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo Luật. Trang web có thể bao gồm các quảng cáo của bên thứ ba và các liên kết đến các trang web khác hoặc khung của các trang web khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ bảo mật thông tin hoặc nội dung của các bên thứ ba hoặc các trang web khác, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi chuyển dữ liệu theo Chính sách Bảo mật này.

Về quyền lợi của khách hàng:

Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, yêu cầu tumysphumy.net sửa các lỗi trong dữ liệu của bạn miễn phí. Bạn có quyền bất cứ lúc nào để yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị.